Bygga digitalt?

Inte sjutton kan man bygga bostäder digitalt? Nä, det är inte helt enkelt. Däremot borde man med hjälp av digitalisering av olika slag kunna öka på takten på detaljplaner. Idag tar det i Stockholm ofta fem-sex år från det att Stadsbyggnadskontoret upprättar ett start PM och börjar processen med en ny detaljplan tills dess ett antal bostäder är färdiga och folk kan flytta in. Jag pratade med en kollega om det idag på jobbet. Vi konstaterade att det måste till en radikal förändring i planprocessen för att byggandet ska öka. Vi gick in på ett antal mer eller mindre drastiska åtgärder, men jag ska inte trötta ut dig som eventuellt inte tröttnat på att läsa detta redan nu på vilka det var.

Bilden är kopierad från stockholm.se

Jag var ersättare i Stadsbyggandsnämnden i Stockholm mellan 2007-2010. Ärenden som vi hade uppe då börjar i många fall bli verklighet nu, 5,6 7 år senare. Det är totalt ohållbart i längden. Hur kan man då göra processen effektivare utan att minska eller försvåra den demokratiska processen med remisshantering osv? Ett sätt är att öka remisshanteringen med hjälp av olika digitala kanaler. Idag kan alla se på planärenden via stockholm.se och plantjänsten (en av stadens många e-tjänster). Men man borde kunna effektivisera remisshanteringen med hjälp av ökad digitalisering. Framför allt måste (de numera obligatoriska) överklaganden som kommer in hanteras snabbare och mer effektivt. Här är jag övertygad om att det finns åtskilligt man kan göra med hjälp av olika digitala lösningar.

En annan sak att fundera över är hur stor och hur länge man ska kunna överklaga en detaljplan och på det sättet stoppa ett antal bostäder som det är extremt stort behov av. Till slut kommer planen att vinna laga kraft, som det heter, och bygget startar. Det enda som hänt är att ett antal (ofta närboende som redan har en bostad) försöker stoppa den planerade byggnationen.

Återigen. Med en effektiv (digital?) remisshantering i början av planprocessen kan ett ”okynnesöverklagande” kanske stoppas, eller åtminstone minskas. Det är i själva planarbetet på förvaltningen som man som enskild har möjlighet att påverka hur byggnationen ska se ut, vilket oftast lyckas ganska bra. Med mer och fler digitala lösningar kan man lättare visa de närboende hur det kommer att se ut i området när bygget är klart. Här kan en ökad digitalisering göra underverk! Idag visas oftast bara kartor och beskrivning av de olika objekten. Kan man tidigt visa en verklig målbild i dialogen med de redan boende i området kommer de planerade byggnationerna snabbare att bli verklighet.

Att fatta eller inte fatta

I torsdags (26/3) hade vi stadsdelsnämnd i Farsta. För en gångs skull var det många besökare. Det är kul. Det lite tråkiga är att de som kommer oftast kommer för att klaga. Men det är väl då man vill få tag på en politiker. Den första personen som yttrade sig klagade med all rätt. Hon var besviken på den flathet myndigheterna är mot de tältläger som växer upp i samband med de EU-medborgare som kommer hit för att tigga (eller i värsta fall försörja sig på annat sätt). Hon bor sedan fyra månader med ett tältläger utanför tomten. Det är långt över vad lokal ordningsstadga, allemansrätt mm säger. Men ändå har kommunen, polisen eller kronofogden inte gjort några avhysningar. De är inte de enda ”bosättningarna” i stadsdelsnämndsområdet. Okay, det är oerhört synd om de som kommer hit av olika orsaker. Det värsta är att de har det mindre uselt här än hemma! Man kan fundera på varför det är så politiskt känsligt att följa svensk lag? Varför ska en viss kategori människor inte behöva följa samma bestämmelser som vi andra?

Efter det var det personer (NIMBYs) som hade mer eller mindre kraftiga åsikter mot planerade byggnationer i deras omedelbara närhet. Jag kan förstå att man protesterar mot mängd och utformning (eller gestaltning som proffsen säger) osv. Men när folk säger ”bygg gärna, men inte här”, då är det oftast dessvärre mer egoistiska överväganden. I det ena fallet var det protester mot planerade studentbostäder i Gubbängen. Dessa protester köper jag. Två stora hus på en liten yta. Dessutom passar de absolut inte in i den omgivande miljön. Efter att de visat ett antal bilder som var fantastiskt fina var vi några som sa att engagemang är bra. Felet är att närboende och andra intressenter kommer in försent i processen. Alla intressenter borde egentligen vara med redan när Expolateringsnämnden ger sin markanvisning. Dels för att påverka upplåtelseform, men även storlek på själva exploateringen.

Nåväl, i det här fallet knåpade vi ihop en kompromiss från vår sida som de rödgröna köpte rätt av. Vi anser att ett av husen kan flyttas till annan plats, kort och gott. PANG! Där satt ett remissvar från FArsta stadsdelsnämnd som är bra och tydligt.

I det andra ärendet protesterades det mot ett bygge i kanten av Fagersjöskogen. Vi (Alliansen) ansåg, och anser fortfarande, att här är behovet av bostäder större än kravet att rädda några lönnar och en groda. En av de protesterande kallade oss lönnmördare. Jag tycker det var riktigt fyndigt och kul. Här kommer nu problemet och dubbelmoralen. De rödgröna röstade FÖR förvaltningens förslag till beslut (precis som vi). Men man lade samtidigt ett särskilt uttalande som innebar att man egentligen inte tycker att det är bra att bygga på platsen.

Här har vi problemet och dubbelmoralen. De äger beslutet. De kan ändra och skriva vilken beslutstext de vill. De har ju majoritet! Men de säger ja till förslaget till beslut, vilket innebär ja till byggnation. Men i sitt uttalande säger man tvärt om! Detta är att lura väljarna. Det är oärligt. Det är okunnigt. Det är fegt. Det finns egentligen bara en sak att säga. Det är synd om Farsta stadsdelsförvaltning som har så okunnig majoritet, medan nämnden (och alltså majoriteten) en otroligt kunnig och bra förvaltning.

Uppskattad!

Jag har funderat över det där med public service ett tag. Ikväll hade jag tänkt filosofera lite över vad det är. Men så kom dagens bomb. Regeringen ska minska ROT-avdraget för att stimulera byggande av hyreslägenheter och studentbostäder.

Det är bra att man vill bygga. Men regeringen har glömt att så fort staten går in och subventionerar byggande har resultatet blivit dyrt och dåligt. Dessutom missar man det viktigaste. Det stora hindret från att det ska byggas mer är inte vilja i de kommuner som har bostadsbrist. Det är i huvudsak PBL (Plan och bygglagen) och processerna med alla överklaganden som gör att det blir segare än en seg julkola att få fram planer. Dessutom är det tveksamt om man bara ska satsa på hyreslägenheter. Det behövs en mångfald. Hyresradhus. Hyresvillor. Bostadslägenheter. Bostadsrättsvillor. Bostadsrättsradhus.

En annan miss från Magdalena Andersson (hon är inte min finansminister) är att ROTavdraget ger en nettovinst till statskassan. Vad hon och sossarna (ivrigt påhejade av det evigt populistiska vänsterpartiet och det lika populistiska miljöpartiet) missar är att tack vare ROT och RUT har mängder av svarta arbeten blivit vita, vilket har ökat inflödet till statskassan. Att nu minska avdraget ger sannolikt en ökad svart marknad och i realiteten en minskad intäkt till statskassan. Ändå vill sossarna satsa massor av pengar på något som knappast kommer att ge resultat eftersom planprocessen ligger på kommunal nivå.

Jag hörde en intervju med en fackpamp från Byggnads på radio. Snacka om ”his masters voice”. Han trodde på fullt allvar att byggandet skulle öka, samt att det inte kommer att bli fler svartjobb.

Varför ska det vara så svårt att se nya vägar? Varför ska det vara så svårt att tänka i nya banor? Det finns sossar som kan tänka, men är rörelsen så jäkla konservativ att de som kan tänka inte kommer fram? I andra frågor vet jag att det dessvärre är så.

Smått och stort

Det händer mycket runt omkring. Det gör det ofta. Men det är sällan, eller i alla fall inte så ofta, som det händer stora saker både i det stora och det lilla samtidigt.

I Paris har några terrorister som kallar sig muslimer mördat ett antal oskyldiga människor. Runt det börjar sedan en massa påståenden och mer eller mindre seriösa insinuationer. Det finns de som drar alla muslimer över en kam och därför kallar alla muslimer för presumtiva mördare. På halmstadmoske.se kan man läsa att dåden i Paris bara är en stor lögn och aldrig har inträffat. Spännande! I synnerhet som de i senare inlägg menar att de genomfört ett socialt experiment. Jaja, det kan så vara. Men det kanske inte var så smart eftersom många, allt för många, ändå kommer att ge sig på muslimer.

Moderaterna har valt Anna Kinberg Batra till ny partiledare. Den första kvinnan att leda Moderaterna. Kul! Hoppas hon lyckas. Samtidigt presenterar några opinionsinstitut nya siffror som visar att SD ökar, S ökar och Alliansen backar. Med tanke på att media till stor del framställt Löfvén som ”segrare” i Decemberöverenskommelsen samtidigt som det finns intern kritik inom framförallt Moderaterna är det inte så konstigt. Men med tanke på hur vissa ministrar, i synnerhet de från Miljöpartiet, uppför sig är det märkligt att det inte lyfts fram mer i media. Men Alliansföreträdare har så gott som alltid fått arbeta i motvind.

En annan sak som är lite intressant är när folk anser att Sverige blivit sämre under Alliansregeringen. Det kan man ju tycka, det är helt okay givetvis. Men det som stör mig lite är att man på många håll inte verkar förstå att för att kunna ha ett socialt skyddsnät måste man ha starka statsfinanser och stark ekonomi i kommunerna. Det får man inte med höga skatter. Det får man med rätt skatter. Givetvis ska det löna sig att arbeta. Därför är det logiskt att man som arbetslös inte får samma ersättning som de som jobbar får i lön. Givetvis inte kul och givetvis är det oerhört tufft för de som av olika orsaker har svårt att få ett jobb.

Integration. Ett ämne som jag anser SD idag har ensamrätt på. Så fort någon företrädare börjar tänka i lite nya banor börjar, framför allt tokvänstern, att gapa om rasism. Vi har ett sekulariserat samhälle i det här landet. Staten och kyrkan har skilts åt. Vi har religionsfrihet. Vi har yttrandefrihet. Det betyder att de som bor i det här landet har att förhålla sig till det. Vi gillar inte det som kallas ”hedersvåld” (varför det nu är en heder att trakassera, misshandla eller mörda en släkting). Vi gillar inte tvångsäktenskap. Både grabbar och tjejer har rätt att själva välja vem de vill dela sina liv med. Det oberoende om det är med en av samma kön, eller en annan religion, eller någon från ett annat land. Jag har alltid undrat varför förslaget från Folkpartiet om språkkrav och kunskap i den svenska historien är så farlig och rasistisk. Skule vara kul om någon kan ge mig en bra förklaring på det.

Hemma rör det på sig. Dottern har köpt en lägenhet och flyttar under vintern. Kul! Nyttigt! Men samtidigt är det en väldigt priviligierad ung dam som får möjlighet att skaffa ett eget boende. Det är inte så att hennes föräldrar köper en lägenhet, ånej. Hon får allt betala själv. Men vi äger en villa och kan därför belåna den lite för att på det sättet ge henne en möjlighet att lösa kontantinsatsen. Hon får betala det lånet också. Men det ger henne i alla fall en chans till eget boende. Hur många föräldrar idag har den möjligheten? Allt för många har det inte. Stockholm (kanske även Göteborg och Malmö) har stora problem med brist på lägenheter. Under väldigt många år har det byggts allt för få bostäder. Processerna för att få fram lägenheter tar på tok för lång tid. Jag var ledamot i stadsbyggnadsnämnden 2006-2010. Nu ser jag hur en del av de byggplaner vi pratade om och diskuterade 2009-2010 börjar byggas. Jag har svårt att tro att tempot kommer att höjas. Sossarna har säkerligen en lika, eller större, ambition som Alliansen i Stadshuset. Men de samarbetar med Miljömupparna, F! och Vänstern. Man ska inte direkt anklaga dessa partier för att vilja släppa fram nya byggplaner. Många beslut tas i total enighet. Men det är många andra där framför allt mp och v reserverat sig mot byggplaner. Jag hoppas Sossarna lyckas få med dem på banan nu när de har majoriteten i Stockholm så tempot inte minskar.

Det snöar. Mysigt. Men inte för en av mina goda vänner som fick sitt hus i Kopparberg förstört av en frusen vattenledning och hela huset vattenskadat. En tragedi på en enskild människas nivå. Det händer mycket. Både i det stora och i det lilla. Mördade människor i Paris. Mördade av terrorister som kallar sig muslimer. En ny partiledare för Moderaterna. Vår första kvinnliga partiledare. Hoppas hon blir den första kvinnliga statsministern också. En vattenläcka som mer eller mindre förstört ett hus i Kopparberg. Hoppas skadan inte är så stor som det låter.

Stockholm, Sverige, Världen en helt vanlig lördag i januari 2015.

Tiggeri, invandring och integration

Stockholms stad har genomfört en trygghetsmätning i år. Det är den tredje i ordningen och de andra två genomfördes 2008 och 2011. Det ger en ganska bra bild av hur Stockholmarna ser på sin stad, stadsdel, det egna området i de olika frågeställningarna. Generellt sett är Stockholmaren mer trygg i sin vardag än vad media och rykten säger. Det finns visserligen en viss oro. Den är lite större i vissa områden. Men sedan 2008 kan man konstatera att den genomsnittlige Stockholmaren känner sig mer trygg 2014 än 2008 (tack för det Alliansen!). Den enda frågan som stack ut negativt var den om tiggeri. Frågan löd: ” Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Påträngande tiggeri.” 2008 och 2011 var det bara några få procent som ansåg sig störda av tiggeri. I år, 2014, är den siffran i staden totalt 22%. Störst är den i Rinkeby och Norrmalm där anser 38% att tiggeriet är störande. I Bromma och Älvsjö var motsvarande siffra 9%.

Det här är spännande. Varför anser man tiggeriet mindre störande i Älvsjö och Bromma? Är det färre tiggare där? Kanske, jag vet inte. Hela frågan om tiggeri är givetvis komplex. Precis som frågan vad man ska göra åt tiggeriet och hur Sverige och EU ska få Rumänien att ta sitt ansvar, för det är ju därifrån de flesta tiggarna kommer, sägs det. De senaste veckorna har jag sett fler och fler socialt utstötta som inte är Rumänska romer tigga. Ofta med en skylt som menar att de sociala myndigheterna inte vill ge någon hjälp. Det är givetvis inte helt korrekt. Sedan kanske man av olika orsaker inte kan få den hjälp man önskar. Men det är en annan historia.

Tillbaka till trygghetsmätningen. På den senaste stadsdelsnämnden i Farsta fick vi en redovisning av mätningen med fokus på Farsta stadsdel givetvis. På frågan om just tiggeri menade den kvinnlige (eller ska man skriva kvinnliga) ersättaren från Vänsterpartiet (Laura Roselli) att det var tveksamt ur ett moraliskt perspektiv att ställa frågan om tiggeri. Det pekade ut de stackars romerna, menade hon. Nu börjar det brännas lite. För det första har samma fråga ställts sedan 2008 (vilket påpekades på mötet). Sedan är det ett problem. Nästan en fjärdedel av Stockholmarna upplever det så. Att det sedan råkar vara en stor mängd romer från Rumänien som tagit sig hit och försöker överleva på att tigga är en helt annan sak. Jag tycker det är mer moraliskt tveksamt att blunda för det problem som blommat upp det senaste året.

Här börjar ett annat problem som jag anser är ett av de största problemen med att Sverigedemokraterna blivit så stora. Det finns inget av de sex seriösa partierna (ja, jag anser inte Vänsterpartiet vara seriösa. MP är tveksamma, men de har i alla fall en demokratisk grund att stå på) kan eller vågar ta debatten om invandring och integration på allvar. Det har funnits en del försök, men istället för en seriös debatt har de som inte tycker som ”uppstickaren” blivit kallad rasist och så har det hela dött. Jag kommer ihåg hur Folkpartiet (tror jag det var) för några år sedan föreslog att personer som skulle bli svenska medborgare skulle kunna ett visst mått svenska och även ha grundläggande kunskaper i svenska historien. Ett förslag som i grunden inte låter så tokigt kan jag tycka. Om jag ska bli medborgare i ett land är det för mig ganska självklart att jag lär mig språket och sätter mig in i landets historia för att få en översiktlig kunskap. Men det ansåg kritikerna var rasistiskt. Alltså avstannade den debatten fortare än den startat.

Idag är det bara Sverigedemokraterna som pratar om invandring på ett eller annat sätt. De får oemotsagda (mer eller mindre) sätta agendan. Fredrik Reinfeldt försökte i valrörelsen i ett tal få svenskarna att ”öppna sina hjärtan” för att öka förståelsen för de som av olika orsaker kommer hit. Men en reell debatt om hur vi löser integration, bostäder, jobb, utbildning i svenska osv osv. Den debatten finns inte. Allianspartierna, Sossarna och Miljöpartiet måste våga ta debatten utan att fega ur och kalla varandra för rasister. Vänstern har jag inget hopp om i det avseendet. Tycker man att det är moraliskt tveksamt att fråga om folk störs av tiggeri har man missat hela poängen. Det är mycket det partiet har missat, men även det är en annan historia.

Bygg ikapp?

Jag har just varit i Fryshuset på en hearing om infrastrukturen för idrotten i Stockholms stad. Det var väl knappast något man blev superlycklig av. Representanter från samtliga partier i Stadshuset, utom Centern, var på plats. Två ganska unga tjejer från (s) och (mp), samt fyra medelålders herrar från (m), (fp), (kd) och (v). Till att börja med måste jag, något motvilligt, erkänna att tjejerna var mycket bra retoriker i förhållande till grabbarna. Sedan höll jag kanske inte med i allt de sa och påstod. Men de fyra manliga företrädarna var riktigt dåliga i både retorik och att få ut sina budskap. Den minst dåliga var min partikollega, Billy Östh. Han intog en mer realistisk syn på hur man ska kunna bygga ikapp det som både det röda laget och det blåa laget har varit dåliga på i 25-30 år. Nämligen att bygga ut med idrottsanläggningar i den takt som staden har växt. Man har även ett eftersatt underhåll sedan många många år.

I inledningen hade alla ett idrottsligt förflutet. Men när det kom till beskrivning av dagens verklighet måste det ha varit länge sedan de idrottade. Det gäller faktiskt även de relativt unga damerna i panelen. Men till sist erkände alla mycket motvilligt att vi inte direkt ligger i framkant när det gäller idrottsanläggningar. Vi är inte direkt en stad i världsklass när det gller idrottsanläggningar. Vissa försökte bortförklara problematiken med att Stockholm som storstad har ”så mycket annat att erbjuda”. Nja, det har även Malmö och Göteborg. Men de har ändå en generellt sett betydligt bättre infrastruktur än Stockholm. I synnerhet Göteborg ligger långt framme på anläggningssidan.

Det var ju givetvis representanter från många idrotter närvarande och de som talade ville självklart framföra sin idrotts bekymmer. Men mellan varven diskuterades damfotbollens behov av en egen arena. Vidare nämndes ett behov att rusta upp Grimsta åt Brommapojkarna. Varför staden ska lägga massor av pengar på Grimsta när Brommapojkarna kan spela på Friends eller Tele2 begriper inte jag. De kan kanske till och med använda Stockholms Stadion i Superettan, vad vet jag. Men att plöja ner pengar på Grimsta anser jag vara slöseri. Lägg de pengarna på fler hallar, simhallar och planer istället. Satsa de pengarna på bredden.

När det gäller damfotbollen vill en del rusta upp Kanalplan. Den anläggningen kanske behöver en upprustning, även om jag tycker den var ganska OK när jag dömde där i söndags. Men det är ju ingen damallsvensk arena. Vad är det i så fall för fel på Kristinebergs IP? Om Djurgårdens och Hammarbys herrar kan samsas om Tele2 borde damerna (AIK, Hammarby och Djurgården) kunna samsas om exempelvis Kristinebergs IP eller Stockholms Stadion. Jag har mer än ful förståelse om man vill ha en ”egen” arena där man tycker att man hör hemma geografiskt och historiskt. Men nu handlar det om att fördela ett antal miljarder i investeringar för att komma ikapp det som är eftersatt sedan 70-talet!

Även om Alliansen har ökat investeringsbudgeten med flera hundra miljoner och oppositionen lockar med ytterligare en massa miljoner om de vinner valet kommer det att ta år, många år att dels komma ikapp och samtidigt bygga ut i rätt takt. Staden måste bli bättre på planering. Man får inte göra samma misstag som man gjort med Hammarby Sjöstad. Det håller på att ske i Hagastaden. Norra Djurgårdsstaden går kanske att rädda. Men planerarna på Stadsbyggnadskontoret verkar ha mycket lite kontakt med sina kollegor på Idrottsförvaltningen. Jag hoppas det blivit bättre på senare år. Men när jag var ledamot i Stadsbyggnadsnämnden föreslog man från stadsplanernarna att Bromstens IP skulle försvinna när man planerade att bygga 1100 lägenheter i dess omedelbara närhet! Det är så dumt att man inte ens behöver kommentera det duma i det. Nu blev det som tur är inte så. Föreningarna (Bromstens IF m fl) samt vi i nämnden protesterade. Jag tror att hela idrottsplatsen nu får vara kvar. Med en mer realistisk syn från stadsplanerarna borde man istället byggt ut idrottsplatsen med en eller ett par hallar.

Avslutningsvis en ganska trist hearing som inte bjöd på några direkta överraskningar. Kanske inte direkt förvånande. Men man borde ha mer av den här typen av evenemang. Tvinga de som är lokala lokalpolitiker att träffa de som är kunder. Här finns mycket att göra inom fler verksamheter.

Klotter

Klotter och graffiti. Är det samma sak eller olika saker? Ja, de allra flesta tycker nog att det är samma sak. I alla fall om man får tro den debatt som varit de senaste dagarna. Jag hörde på nyheterna att någon kille som kallar sig Hop Louie startat något som kallas apriloffensiven. Han anser att man ska ut och klottra (eller måla graffiti) hej friskt i protest mot Stockholm stads nolltolerans mot klotter. Det kan man ju göra, protestera alltså. Men höjden av feghet är att inte våga gå ut med sitt riktiga namn. Därför har jag lite svårt att ta det hela som en seriös protest utan mer som en fjant som inte vågar stå för sin åsikt. Däremot vill och vågar han fortsätta klottra och vandalisera.

Men är då klotter och graffiti samma sak eller olika? Ja, titta på bilden endan. Det är ett hus i Södertälje. Jag hittade bilden i en annan blogg. Bedrövligt. Inte katten är det konst. Bara bedrövlig förstörelse och vandalism. Dessutom kostar det väldigt mycket pengar att sanera för i detta fall husägaren.

Här är lite graffiti. Det är faktiskt snyggt. Men även om det målade ser ut som bilden nedan på en vägg eller på en buss eller tunnelbana är det lik förbaskat klotter och passar inte in. En klottrad buss eller tunnelbana är inte snygg även om man målat något mer graffitilikt och inte bara kladdat dit sina taggar. Den här subkulturen anser sig ha rätt att ”försköna” omgivningen med sitt alster. Trist tycker jag och väldigt många andra. Sedan finns det säkert de som gillar det. Att protestera mot etablissemanget är och har alltid varit poppis.

Här nedan ser man ett exempel på det. När man vill protestera mot något. Då finns det en del politiska strömningar som använder klottret som arena för att få ut ett budskap. Jag vet inte om man tjänar på att förstöra och vandalisera omgivningen för att protestera. I det här fallet mot ombyggnationen av Slussen. Att jämföra Slussen med Klara känns i mina ögon lite märkligt. Men det är en helt annan historia.

Kan man bli av med klottret? Sannolikt inte. En del av vandalerna är personer som har personliga problem och som jag som ordförande i en social delegation får ta hand om via LVU (lagen om vård av unga). Andra är bara vanliga skitungar som inte fattar vad de håller på med. Sedan finns det vandaler som av någon grumlig politisk orsak tar sig rätten att förstöra hus och annat med klotter.

Men varför har vi inte klotterväggar hår i Stockholm? Andra städer har det. Sedan kan man alltid påstå att det inte hjälper att ha en eller fler ytor där man får kladda med färger. Min partikamrat Willy Viitala har varit med att få fram ett beslut i Botkyrka där man nu har några klotterplank, eller vad man nu vill kalla dem. Jag tycker det borde finnas sådana även här, i Stockholm