Ur led är tiden

Ingen har väl undgått de senaste dagarnas turbulens i regeringen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet. De som försvarar den avgående bostadsministern Kaplan gör allt för att anklaga kritikerna för islamofobi. Inget kan vara mer felaktigt. I en demokrati ska politiker, oberoende parti, bevakas och synas. Miljöpartiet har haft en osedvanlig förmåga att klara sig undan allt för stor kritisk granskning. Det kan ju bero på att oproportionerligt många journalister sympatiserar med MP. Samtidigt har SD blivit oerhört kritiskt granskat.

Om man ser på tidigare ministrar som fått avgå så har det varit småsaker jämfört med det som Kaplan och de andra i MPs ledning. Mona Sahlin fick avgå efter att ha köpt Toblerone med fel kreditkort. Maria Borelius fick avgå för att hon haft en svart hemhjälp flera år tidigare. Så gott som samtliga ministrar från både s-märkta och alliansregeringar som tvingats avgå har gjort betydligt lindrigare tavlor och uttalanden än både Kaplan, Fridolin och Romson. Om MP haft samma kritiska granskning som alla de andra partierna hade dessa tre fått avgå betydligt tidigare.

Sedan kommer ytterligare en snyting och grov tavla från MP. En person som tillhör en islamistisk sekt som vägrar ta kvinnor i hand när man hälsar föreslås av valberedningen inom MP till partistyrelsen. I ett land som Sverige och västvärlden i stort för övrigt, har kvinnor kämpat för jämställdhet i ett par hundra år. I det här landet är vi dessutom väldigt sekulariserade. Att då kalla kritikerna för islamofober bara för man helt korrekt kritiserar en pajas som vägrar hälsa som folk är bara pinsamt. Vill man ha offentliga uppdrag, oberoende om det är inom politiken eller någon annan stans, får man vackert acceptera det allmänt accepterade sättet att uppföra sig mot andra människor. Här hälsar vi på alla, män som kvinnor, genom att ta i hand. I andra länder pussar man varandra på kinden. Undrar vad en pajas som den killen anser om det? Jag vill inte nedlåta mig att skriva hans namn. Det är han inte värd.

Jag har träffat väldigt många muslimer från olika delar av värden och som tillhör olika grenar av islam. Samtliga har inga problem att se jämställt på kvinnor och hälsa på dem på ett civiliserat sätt. Det finns liknande sekter även inom judendomen och kristendomen. Det är som jag ser det helt okay att ha dessa åsikter, men då får man också stå ut med att bli kritiserad. Det är ingen mänsklig rättighet att bli nominerad till ett partis partistyrelse. En annan orsak till att Kaplan har klarat sig så länge är att det är väldigt lätt att snabbt kasta ur sig rasistkortet när det kommer kritik mot personer som har en annan trosuppfattning än den som är vanligast i Sverige.

Jag såg något om att någon sosse föreslagit att man ska införa någon muslimsk helgdag i Sverige. Knasigt! Då måste vi givetvis även inför judiska, katolska, ortordoxa, hinduiska, buddistiska osv högtider. Vi har ett antal högtider som mejslats fram med utgångspunkt både från kristendomen och från asatron. Snälla sossar! Fimpa dylika förslag! Det gynnar bara bruna mörkerkrafter!!!

 

Annons

Bygga digitalt?

Inte sjutton kan man bygga bostäder digitalt? Nä, det är inte helt enkelt. Däremot borde man med hjälp av digitalisering av olika slag kunna öka på takten på detaljplaner. Idag tar det i Stockholm ofta fem-sex år från det att Stadsbyggnadskontoret upprättar ett start PM och börjar processen med en ny detaljplan tills dess ett antal bostäder är färdiga och folk kan flytta in. Jag pratade med en kollega om det idag på jobbet. Vi konstaterade att det måste till en radikal förändring i planprocessen för att byggandet ska öka. Vi gick in på ett antal mer eller mindre drastiska åtgärder, men jag ska inte trötta ut dig som eventuellt inte tröttnat på att läsa detta redan nu på vilka det var.

Bilden är kopierad från stockholm.se

Jag var ersättare i Stadsbyggandsnämnden i Stockholm mellan 2007-2010. Ärenden som vi hade uppe då börjar i många fall bli verklighet nu, 5,6 7 år senare. Det är totalt ohållbart i längden. Hur kan man då göra processen effektivare utan att minska eller försvåra den demokratiska processen med remisshantering osv? Ett sätt är att öka remisshanteringen med hjälp av olika digitala kanaler. Idag kan alla se på planärenden via stockholm.se och plantjänsten (en av stadens många e-tjänster). Men man borde kunna effektivisera remisshanteringen med hjälp av ökad digitalisering. Framför allt måste (de numera obligatoriska) överklaganden som kommer in hanteras snabbare och mer effektivt. Här är jag övertygad om att det finns åtskilligt man kan göra med hjälp av olika digitala lösningar.

En annan sak att fundera över är hur stor och hur länge man ska kunna överklaga en detaljplan och på det sättet stoppa ett antal bostäder som det är extremt stort behov av. Till slut kommer planen att vinna laga kraft, som det heter, och bygget startar. Det enda som hänt är att ett antal (ofta närboende som redan har en bostad) försöker stoppa den planerade byggnationen.

Återigen. Med en effektiv (digital?) remisshantering i början av planprocessen kan ett ”okynnesöverklagande” kanske stoppas, eller åtminstone minskas. Det är i själva planarbetet på förvaltningen som man som enskild har möjlighet att påverka hur byggnationen ska se ut, vilket oftast lyckas ganska bra. Med mer och fler digitala lösningar kan man lättare visa de närboende hur det kommer att se ut i området när bygget är klart. Här kan en ökad digitalisering göra underverk! Idag visas oftast bara kartor och beskrivning av de olika objekten. Kan man tidigt visa en verklig målbild i dialogen med de redan boende i området kommer de planerade byggnationerna snabbare att bli verklighet.