Vi bygger så håll käften!

I min omedelbara närhet pågår ett omstritt bygge. JM (Seniorgården) ska bygga 24 eller 25 lägenheter. Siffran flukturerar lite, beroende på om man läser planen eller JMs fina reklambrochyrer. Att det byggs är väl helt OK. Även om jag personligen hade sett en annan typ av bebyggelse. Sedan kan man fundera över om man ska segregera bostäder i ”seniorboende” respektive ungdomsbostäder. Men det är en annan fråga.

Det jag reagerar över är byggbolagets totala brist på både information och förståelse för de som drabbas av bullret från byggarbetsplatsen. I samband med at arbetet startade fick de boende en liten löjlig information från JM som meddelade att arbetet skulle starta och pågå mellan 7-17. Så fanns det ett telefonnummer till någon soim tydligen skulle ha någon form av ansvar. Ganska snart visade det sig att klockorna mellan de boende och de som jobbade på inget sätt var synkade. Vid ett flertal gåången har arbetet pågått efter 17. Enligt de som jobbar på bygget har de rätt att arbeta till 19! Inget de boende fått information om.

För några dagar sedan meddelade en av killarna som jobbar att nu ska man även arbeta på helgerna! Tack för det JM. Inte nog med att de förser SBK med fejkad information och fejkade lobbygrupper inför behandlingen av detaljplanen. Nu har de dessutom lyckats få till att de boende ska stå ut med byggbuller sju dagar i veckan! Tack för det!

Varför ska oskyldiga få lida för att man sannolikt från JM har tagit fram en allt för optimistisk tidplan. Varför ska det vara så svårt att åtminstone informera de närmast boende? Varför kan man inte ha en dialog över huvudtaget med de som drabbas av olägenheter under byggtiden?

Det är samma tankesätt, eller en förlängning av, de tankar jag hade angående exploatering, medverkan och detaljplaner. Ju tidigare utomstående intressenter får information, ju lindrigare och snabbare kommer byggandet att gå. Det i sin tur betyder fler lägenheter snabbare och sannolikt billigare.

Det ska tilläggas att den kontaktperson som man först presenterades inte var den som egentligen har hand om bygget. Den personen får man bara tag på om man går via killarna på själva bygget. Uselt, JM.

Annons