Vad anser (V) vara fattigt?

I ett flygblad från (V) påstås att fattigdomen har ökat från 20 % till 28% av invånarna i Farsta. Det påståendet väcker ett antal frågor. 1. Vad är definitionen på fattig? Kan verkligen 13 800 invånare i Farsta stadsdel betecknas som fattiga? Givetvis är det inte så. Om man bortser från vad (V) anser vara fattig kan man via Stockholms stads hemsida hämta statistik i ämnet. I Farsta fanns det 31 december 2009 49 407 invånare i Farsta. Av dessa hade 2 540 fått ekonomiskt bistånd under året. Antingen hela året eller del av året. Det är 5,1 % av invånarna. I genomsnitt hade hushållen bidrag 7,1 månader under året. Det är det enda sättet jag kan se att man kan definiera begreppet fattig i dagens Sverige. Försörjningsstöd (det som tidigare kallades Socialbidrag) ges bara till de som inte kan få försörjning på annat sätt.

Om man nu skall tolka (V) lite snällt kanske de har tolkat siffran 28 % fattiga i Farsta från fördelningen av inkomster i Farsta 2009. Där ser man att det är 28 % av inkomsttagarna i stadsdelen som har en inkomst under 100 000 kr under 2009. Vad man missar där är att i den statistiken har vi alla som arbetar deltid, ungdomar som jobbar extra osv. Jag har svårt att se att en ungdom som jobbar några timmar på helgerna och får en lön på några tusenlappar per månad kan klassas som fattiga. Om den siffran har ökat under de fyra åren med borgerligt styre i Stockholm och landet kan vi bara säga att vi lyckats bra. Vi har lyckats (trotts en lågkonjunktur) skapa förutsättningar för unga att arbeta extra.

Jag har alltid funderat på varför partier lägger ner energi på att förklara hur dåliga motståndarna är istället för att föra ut sin egen politik. När det gäller (V) kan jag i och för sig förstå det. Men då är det ju bra om man ändå kan hålla sig lite närmare sanningen när man ska attackera en politisk motståndare.

Annons